Privacyverklaring

 

Beautypad, gevestigd aan Dorpsstraat 42, 3881 BD  Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Beautypad

Dorpsstraat 42

3881 BD  Putten

06-53 805 708

monique@beautypad.retailerstoday.nl

www.beautypad.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beautypad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beautypad verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheidsgegevens

– Gegevens over de uitgevoerde schoonheidsbehandeling.

 

Beautypad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
 • Verzenden van een nieuwsbrief
  In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over nieuwe producten, nieuwe diensten, prijswijzigingen of overige informatie. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt zich afmelden via een link onderaan iedere nieuwsbrief.
 • Bellen of e-mailen
  Voor communicatie inzake afspraken, het leveren van producten of andere vragen.
 • Gezondheidsgegevens
  Voor aanvang van een schoonheidsbehandeling is het belangrijk te weten of er contra-indicaties bestaan voor bepaalde schoonheidsbehandelingen.
 • Gegevens over de uitgevoerde schoonheidsbehandeling
  Na iedere schoonheidsbehandeling wordt er genoteerd welke behandeling met welke producten zijn gebruikt. Het is van belang te weten of er een reactie van de huid is ontstaan na een behandeling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beautypad neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautypad) tussen zit. Beautypad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Klantinformatie-boekhoudsysteem: het verwerken van alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens, financiële administratie, voorraadadministratie.

Nieuwsbrievenprogramma: voor het maken van nieuwsbrieven en versturen per e-mail.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautypad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens, inclusief bijzondere, worden maximaal 5 jaar bewaard na het laatste klantcontact.

Financiële gegevens moeten wettelijk 7 jaar bewaard worden.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van een nieuwsbrief worden verwijderd als men zich hiervoor uitschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautypad deelt uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautypad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautypad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar monique@beautypad.retailerstoday.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beautypad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautypad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique@beautypad.retailerstoday.nl.